Privacy verklaring

Op deze pagina is onze privacyverklaring weergeven. In de privacyverklaring staat beschreven hoe Deurgrepenwinkel.nl omgaat met persoonlijke gegevens.

Mocht u een vraag hebben omtrent de privacyverklaring, dan kunt ten allen tijden een mail sturen naar onze klantenservice. Dit kan via het e-mailadres: info@deurgrepenwinkel.nl.

Stuur ook een e-mail naar dit e-mail naar dit e-mailadres wanner u graag gebruik wilt maken van uw recht op informatie,  uw recht op het wissen van persoonlijke gegevens of een andere recht inzake gegevensbescherming volgens artikel 15-22 AVG.

Het betreft een flinke privacyverklaring. Daarom hebben wij deze privacyverklaring op voor u relevante onderwerpen gesorteerd en in dienovereenkomstige hoofdstukken verdeeld. U kunt via het onderstaande keuzemenu direct naar de afzonderlijke hoofdstukken springen.

1. Welke gegevens verwerkt Deurgrepenwinkel.nl?

Deurgrepenwinkel biedt diverse diensten aan, die u op verschillende manieren kunt gebruiken. Al naargelang u online, telefonisch, persoonlijk of op een andere manier met ons in contact treedt en van welke diensten u gebruik wilt maken, zijn daarvoor gegevens uit verschillende bronnen nodig. Veel van de door ons verwerkte gegevens geeft u zelf aan ons door wanneer u gebruik van onze diensten maakt of contact met ons opneemt, bijvoorbeeld omdat u zich registreert en daarvoor uw naam of e-mailadres of huisadres invult.

Wanneer wij van „uw gegevens“ spreken bedoelen wij persoonsgegevens. Dat betreft alle informatie waarmee wij u onmiddellijk of door een combinatie met andere informatie kunnen identificeren. Bijvoorbeeld: uw naam, uw telefoonnummer, uw klantnummer, bestelnummers of uw e-mailadres.

Alle informatie waarmee wij u niet (ook niet door een combinatie met andere informatie) kunnen identificeren, geldt als niet-persoonlijke informatie. Alle niet-persoonlijke gegevens worden ook als anonieme gegevens aangeduid. Wanneer wij uw persoonsgegevens met anonieme gegevens combineren, gelden alle gegevens in deze gegevensrecord als persoonsgegevens. Als wij uit informatie of een gegevensrecord betreffende uw persoon de persoonsgegevens verwijderen, dan gelden de resterende gegevens in deze gegevensregel niet meer als persoonsgerelateerde gegevens. Deze procedure wordt anonimiseren genoemd.

In principe geldt: als wij u vragen om bepaalde persoonlijke informatie aan ons door te geven, dan kunt u dat natuurlijk altijd afwijzen. U bepaalt zelf welke informatie u aan ons doorgeeft. Het is dan echter mogelijk dat wij niet alle gewenste diensten (of niet optimaal) aan u ter beschikking kunnen stellen. Zo kunnen wij u bijvoorbeeld geen pakket toesturen zonder opgave van het afleveradres. Als in verband met een dienst alleen bepaalde gegevens noodzakelijk zijn (verplichte opgave), geven wij dat door middel van een dienovereenkomstige aanduiding aan u door.

1.1 Profielgegevens

Profielgegevens zijn persoonlijke en demografische gegevens betreffende uw persoon (de zogenaamde stamgegevens) en uw individuele belangen, die u ons bij de registratie voor uw klantaccount kunt meedelen. Uw profielgegevens omvatten bijvoorbeeld:

 • uw voor- en achternaam
 • uw contactgegevens
 • uw voorkeuren, bijvoorbeeld in relatie tot merken, soorten producten of stijlen
 • demografische gegevens zoals uw geslacht, leeftijd en woonplaats

Verplichte gegevens zijn meestal uw naam, uw e-mailadres en een zelf gekozen wachtwoord. Uw e-mailadres en het wachtwoord vormen uw latere inloggegevens.

Profielgegevens kunnen ook andere gegevens over uw persoon en interesses bevatten. Deze gegevens kunnen al bij de registratie voor de dienst verzameld zijn of pas later aangevuld worden. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer u later vrijwillige informatie aan uw profiel toevoegt of u uw klantaccount voor de aanmelding bij een dienst wilt gebruiken, waarvoor aanvullende verplichte gegevens nodig zijn.

1.2 Contactgegevens

Wanneer u contact met ons opneemt, verzamelen wij daarbij uw contactgegevens. Uw contactgegevens kunnen al naargelang de wijze waarop u ons benadert (bijv. telefonisch of per e-mail) uw naam, adres, telefoonnummers, faxnummers, e-mailadressen, details van uw profielen in sociale netwerken (zo krijgen wij bijvoorbeeld uw facebook-ID wanneer u ons via Facebook benadert), gebruikersnamen en vergelijkbare contactgegevens bevatten.

1.3 Inkoopgegevens

Wanneer u iets bij Deurgrepenwinkel.nl bestelt of ter plaatse aankoopt, verzamelen wij uw inkoopgegevens. Inkoopgegevens kunnen al naar gelang de wijze van verkoop en bewerkingsstatus de volgende informatie omvatten:

 • Bestelnummer
 • Details over de gekochte producten (omschrijving, maat, kleur, prijs enz.)
 • Informatie over de betaalwijze
 • Afleverings- en factuuradressen
 • Mededelingen en communicatie in relatie tot aankopen (bijv. herroepingsverklaringen, reclamaties en mededelingen aan de klantenservice)
 • Afleverings- en betaalstatus, bijvoorbeeld „afgehandeld“ of „verzonden“
 • Status retourzending, bijvoorbeeld „correct afgesloten“
 • Informatie van de voor de uitvoering ingeschakelde dienstverleners (bij verkoop op afstand de nummers van de zendingen bij de pakketdiensten)

1.4 Betalingsgegevens

Voor de online-activiteiten bieden wij de gangbare betalingsmethoden aan – met name vooruitbetaling, creditkaart, PayPal of factuur. Voor het uitvoeren van de betalingen verzamelen wij de door uw doorgegeven betalingsgegevens. Betalingsgegevens zijn bijvoorbeeld:

 • Gekozen betaalwijze;
 • Factuuradressen;
 • IBAN en BIC c.q. rekeningnummer en bankcodee;
 • Creditkaartgegevens;
 • Kredietwaardigheidsgegevens;

Tot de betalingsgegevens behoort ook andere informatie, die in direct verband met de afwikkeling van de betaling en kredietwaardigheidscontrole nodig is. Dat betreft bijvoorbeeld informatie, die externe betalingsdienstverleners voor de identificatie gebruiken, zoals uw PayPal-ID (wanneer u met PayPal betaalt).

1.5 Interessegegevens

Bij uw interactie met onze diensten komen gegevens vrij, aan de hand waarvan wij kunnen weten, voor welke inhoud, onderwerpen, producten, merken of stijlen u zich interesseert. Zo kunnen wij bijvoorbeeld uit aankoopgegevens, de inhoud van wensenlijsten en uw leeftijd (tenminste als deze informatie beschikbaar is) bepalen en door een vergelijking met gebruikers met andere kenmerken afleiden, voor welke stijlen en productcategorieën u belangstelling heeft. Zo kunnen wij u bij uw volgende zoekactie als eerste de voor u waarschijnlijk relevantste producten laten zien.

Behalve de door u rechtstreeks doorgegeven interesses kunnen wij uw interesses ook uit andere door ons verzamelde gegevens afleiden. Wanneer u een bepaalde productcategorie op onze website regelmatig bezoekt, kunnen wij in het kader van de gebruiksanalyses van uw toegangsgegevens conclusies trekken (kunnen wij bijvoorbeeld afleiden dat u in mat zwarte producten geïnteresseerd bent omdat u regelmatig de categorie „zwarte handgrepen“ bezoekt of producten uit deze categorie bestelt).

Bovendien ontvangen wij voor dit doel ook van onze externe advertentiepartners demografische informatie en statistieken (zoals leeftijd, geslacht, regio), apparaat- en toegangsgegevens en interesses van onze gebruikers. Daarbij letten wij erop, dat onze advertentiepartners naar Deurgrepenwinkel.nl toe uitsluitend samengevoegde, gecodeerde c.q. voor Deurgrepenwinkel.nl anonieme gegevens overdragen, zodat wij de gegevens niet aan een bepaalde persoon, vooral niet aan een bepaalde gebruiker, kunnen koppelen. Deze informatie kan ons helpen, zodat wij onze gebruikers beter begrijpen, bijvoorbeeld in het kader van klantstructuuranalyses en bij het indelen van gebruikers in segmenten.

1.6 Mededelingen, inhoud van gesprekken

Wanneer u telefonisch, per post, via social media-diensten, contactformulieren of op een andere manier met ons of met andere gebruikers over producten (bijv. productbeoordelingen) en andere onderwerpen wilt communiceren, verzamelen wij de inhoud van uw mededelingen.

Eventueel zullen wij uw mededelingen aan de voor uw verzoek verantwoordelijke plaats doorgeven, d.w.z. aan een partneronderneming of fabrikant. Wanneer wij dit eventueel doorgeven aan een ander bedrijf (bijv. wanneer u ons feedback voor de fabrikant van een product doet toekomen) heeft u vanzelfsprekend de mogelijkheid ons mee te delen, dat uw gegevens alleen door Deurgrepenwinkel.nl gebruikt mogen worden. In dat geval geven wij uw verzoek niet of alleen zonder opgave van uw persoonsgegevens door aan de verantwoordelijke plaats, ten minste als u verzoek op die manier verwerkt kan worden.

Indien u ons via de daarvoor bedoelde functies eventueel mededelingen voor andere gebruikers doorgeeft (bijv. productbeoordelingen), kunnen deze door ons intern binnen onze diensten gepubliceerd worden.

Deurgrepenwinkel.nl gebruikt voor de communicatie met klanten en gebruikers ook aanbiedingen van sociale netwerk zoals bijvoorbeeld Facebook, Instagram of Twitter. Wij gebruiken deze populaire platforms om u behalve onze eigen communicatiekanalen nog andere contact- en informatiemogelijkheden te bieden. Houd er echter rekening mee, dat wij geen invloed op de gebruiksvoorwaarden van de sociale netwerken en de door hen aangeboden diensten en slechts beperkte invloed op hun gegevensverwerking hebben. Wij verzoeken u daarom, zorgvuldig te controleren welke persoonlijke gegevens u via de sociale netwerken aan ons doorgeeft. Wij kunnen geen invloed op het gedrag van de eigenaars van de sociale netwerken, andere gebruikers of derden uitoefenen, die wellicht met de eigenaars samenwerken of eveneens van hun diensten gebruik maken.

1.7 Sociale netwerkgegevens

Deurgrepenwinkel.nl onderhoudt profielpagina’s op verschillende sociale netwerken. Daarnaast kunnen diensten van Deurgrepenwinkel.nl sociale netwerk-functionaliteiten omvatten. Dit kunnen berichtendiensten zijn en zogenoemde sociale plug-ins of sociale logins zoals ‘Aanmelden bij Facebook’ Als u rechtstreeks contact met ons hebt via onze profielen op social media of als u sociale netwerk-functionaliteiten gebruikt die zijn geïntegreerd in onze diensten, en u lid bent van het respectieve sociale netwerk, kunnen we gegevens ontvangen van de exploitant van het sociale netwerk waardoor u kunt worden geïdentificeerd. Normaal gesproken kunnen we de volgende gegevens zien:

 • Uw openbare profielinformatie die is opgeslagen op het respectieve sociale netwerk (bijv. naam, profielfoto);
 • Informatie over het toesteltype dat u gebruikt;
 • De account-ID van uw profiel op het respectieve netwerk (bijv. Facebook-ID);

Deurgrepenwinkel.nl gebruikt momenteel gebruik van de Facebook berichtenservice en sociale plug-ins/logins voor de volgende sociale netwerken:

 • Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, IrelandFacebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (‘Facebook’). De link naar het Privacybeleid van Facebook staat hier: Facebook’s Data Policy.
 • Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (‘Twitter’). De link naar het Privacybeleid van Twitter staat hier: Twitter’s Privacy Policy.

1.8   Locatiegegevens

Voor bepaalde doelen verzamelen wij bij het gebruik van onze diensten ook gegevens over de huidige locatie van uw apparaat.

Wanneer u de locatiediensten van uw apparaat voor een app, een website of een andere online-dienst van Deurgrepenwinkel.nl wordt vrijgegeven, verwerkt Deurgrepenwinkel.nl de door uw apparaat bepaalde en aan ons ter beschikking gestelde locatiegegevens om locatiegerichte diensten aan u ter beschikking te stellen.

Daarnaast verzamelen wij ook locatiegegevens die uit het IP-adres van uw apparaat kunnen worden afgeleid (tot aan stadsniveau). Daarvoor wordt het tot drie digits ingekorte, geanonimiseerde IP-adres gebruikt. Het kan daarom niet meer voor de identificatie van uw internetaansluiting of apparaat worden gebruikt.

1.9 Foto’s en andere persoonlijke inhoud

Met sommige van onze service-specifieke applicaties kunt u foto’s en andere persoonlijke inhoud met ons en andere gebruikers delen, om met ons of andere gebruikers te communiceren of om diensten te personaliseren.

1.10 Informatie bij acties en enquêtes

Wanneer u aan een door Deurgrepenwinkel.nl aangeboden actie (bijv. een kansspel) of enquête (bijv. klanttevredenheidsenquête in verband met marktonderzoek) deelneemt, vragen wij u om informatie over uw persoon.

Zo vragen wij u bijvoorbeeld bij een kansspel veelal naar uw naam en uw e-mailadres, zodat wij u in geval van een prijs kunnen informeren en om te garanderen, dat iedere deelnemer slechts eenmaal aan het kansspel deelneemt.

Bij sommige acties en enquêtes kunnen wij u ook nog om aanvullende informatie vragen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als wij een actie samen met een partner uitvoeren en de partner informatie van u nodig heeft, om de prijs aan u te kunnen uitreiken. In die gevallen informeren wij u echter telkens apart over de benodigde gegevens en waarvoor deze door ons gebruikt worden.

1.11 Sollicitaties

Voor de ontvangst en bewerking van sollicitaties gebruiken de bedrijven van Deurgrepenwinkel.nl wij een speciale mailbox.

1.12 Apparaat- en toegangsgegevens

Bij het gebruik van online en mobiele diensten is het onvermijdelijk dat er technische gegevens worden aangemaakt en verwerkt om de aangeboden functionaliteiten en inhoud aan te bieden en ze op uw toestel weer te geven. Wij verwijzen naar deze gegevens met ‘toestel- en toegangsgegevens’. Toestel- en toegangsgegevens worden aangemaakt als online en mobiele diensten worden gebruikt. Het maakt niet uit wie de provider is. Toestel- en toegangsgegevens worden dus bijvoorbeeld aangemaakt, bij het gebruik van:

 • Websites;
 • Apps;
 • Fanpagina’s op sociale media;
 • Nieuwsbrieven via e-mail (d.w.z. als uw interactie met de nieuwsbrief wordt geregistreerd);
 • Locatiegebaseerde diensten;

Deurgrepenwinkel.nl verzamelt toestel- en toegangsgegevens voor online en mobiele diensten aangeboden door Deurgrepenwinkel.nl zelf. Ten tweede kan Deurgrepenwinkel.nl toestel- en toegangsgegevens ontvangen van online en mobiele diensten van andere bedrijven, zolang ze sociale media- of reclamepartners zijn van Deurgrepenwinkel.nl of deelnemen aan dezelfde online reclamenetwerken (bijv. het ‘Google Netwerk’). Extra informatie vindt u onder “Hoe gebruikt Deurgrepenwinkel.nl mijn gegevens voor reclames?” en ‘Informatie over fanpagina’s op social media’.

Toestel- en toegangsgegevens omvatten de volgende categorieën:

 • Algemene informatie van het apparaat, zoals het apparaattype, de versie van het besturingssysteem, configuratie-instellingen (bijv. instelling van de taal, systemautorisaties), informatie over de internetverbinding (bijv. naam van het mobiele netwerk, verbindingssnelheid) en de gebruikte app (bijv. naam en versie van de app).
 • Identificatiegegevens (ID’s), zoals sessie-ID’s, cookie-ID’s, unieke apparaatcodes (bijv. Google reclame-ID, Apple Ad-ID), Account-ID’s van andere aanbieders (tenminste als u social plug-ins of social-logins of betaling met PayPal gebruikt) en andere gangbare internettechnologieën om uw webbrowser, uw apparaat of een bepaalde app-installatie te kunnen herkennen zodat deze server de berichten aan de juiste ontvangers, dus aan uw apparaat kan adresseren.
 • Toegangsgegevens, die bij iedere online-toegang op de webserver en databases van apps en webbrowsers automatisch overgedragen worden (in het kader van zogenaamde HTTP-requests). Daarbij gaat om gestandaardiseerde informatie over de gevraagde inhoud (zoals de naam en het bestandstype van een geopend bestand) evenals andere informatie over de servertoegang (zoals bijvoorbeeld de overgedragen hoeveelheid gegevens en storingscodes), over uw apparaat (bijv. apparaattype, besturingssysteem, softwareversie, apparaatcodes, IP-adres, de eerder bezochte pagina en het tijdstip van de toegang).

2. Waarvoor gebruikt Deurgrepenwinkel.nl mijn gegevens?

Deurgrepenwinkel.nl verwerkt uw gegevens met inachtneming van alle toepasbare privacywetten. Daarbij houden wij voor de verwerking van persoonlijke gegevens vanzelfsprekend rekening met de basisbeginselen van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Daarom verwerken wij uw gegevens in principe alleen voor de aan u in deze privacyverklaring uitgelegde of bij het verzamelen van de gegevens doorgegeven doelen. Dat zijn in eerste instantie gegevens voor de afhandeling en levering van een aankoop, het personaliseren en de verdere ontwikkeling, evenals de veiligheid van onze diensten. Daarnaast gebruiken wij uw gegevens in het kader van de strenge Duitse en Europese wetgeving inzake de gegevensbescherming, maar ook voor andere doelen zoals productontwikkeling, wetenschappelijk onderzoek (vooral op het gebied van machinaal leren, kunstmatige intelligentie en deep learning) en marktonderzoek, voor de verbetering van zakelijke processen, een op de behoeften afgestemde vormgeving van onze diensten en voor gepersonaliseerde advertenties.

2.1 Afhandeling en levering van online, lokale en gepersonaliseerde diensten

Wij verwerken telkens alleen die persoonsgegevens die nodig zijn om de overeenkomst uit te voeren en voor het beschikbaar stellen en uitvoeren van andere bij ons aangevraagde diensten, zoals beschreven in deze privacyverklaring. De doelen van de betreffende gegevensverwerking richten zich daarom naar de betreffende met u afgesproken overeenkomst (inclusief onze algemene bedrijfsvoorwaarden en eventueel service-specifieke bedrijfs- en gebruiksvoorwaarden) of door u aangevraagde diensten. De belangrijkste doelen zijn:

 • De beschikbaarheid, personalisering en op de behoeften afgestemde vormgeving van onze diensten (inclusief de bijbehorende websites, apps en apparaat- en platformoverkoepelende functies).
 • De beschikbaarheid van lokale diensten;
 • De uitvoering van klantprogramma’s;
 • De uitvoering van koopovereenkomsten en de klantenservice inclusief de afhandelingen van de betalingen en verzending, het schuldenbeheer evenals de afhandeling van retourzendingen, klachten en aanspraken op garantie.
 • De beschikbaarheid van berichten, meldingen, nieuwsbrieven en andere rechtstreekse communicatie, voor zover dit een vastonderdeel van onze contractuele diensten en de door u aangevraagde dienst is.
 • De garantie ten aanzien van de algemene veiligheid, beschikbaarheid en stabiliteit van onze diensten inclusief service-aanvallen.
 • Niet-promotionele communicatie over technische, veiligheids- en contractrelevante zaken (bijv. waarschuwingen voor fraude, blokkering van uw account of wijzigingen van de overeenkomst).
 • De overdracht van overeenkomsten via onze handels- en verkoopplatformen;
 • De uitreiking, inwisseling, levering van tegoedbonnen.
 • De uitvoering van acties en kansspelen.

De afhandeling van de betalingen voor de uitvoering van koopovereenkomsten wordt gegarandeerd door Deurgrepenwinkel. Deurgrepenwinkel maakt voor de afhandeling van de betaling ook gebruik van de diensten van externe betaaldienstaanbieders. Informatie over externe betaaldienstaanbieders vindt u onder Aan wie worden mijn gegevens doorgegeven?.

Rechtsgronden:

indien het doel voor de uitvoering een met u afgesproken overeenkomst c.q. de beschikbaarheid van een door u aangevraagde dienst betreft, geldt artikel 6 lid 1 letter b van de AVG als rechtsgrond. In alle andere gevallen is de rechtsgrond artikel 6 lid 1 letter f van de AVG, waarbij onze geoorloofde belangen bij de hiervoor genoemde doelen liggen.

2.2 Shopping personalisering

Wij verwerken uw gegevens voor de beschikbaarstelling van comfortabele en nuttige diensten die zo goed mogelijk op uw behoeften en uw interesses zijn afgestemd. Omdat het aanbod van Deurgerpenwinkel.nl verschillende producten en merken omvat, is het noodzakelijk dat wij onze inhoud en aanbiedingen op uw behoeften afstemmen, zodat u de producten kunt vinden die daadwerkelijk voor u van belang zijn. Dat vereist een gebruikersspecifieke beoordeling van de relevantie van producten en inhoud.

Voor de shopping-personalisering op de website maken wij gebruik van apparaat- en toegangsgegevens, die wij voor de gebruiksanalyse verzamelen. Daarnaast gebruiken wij ook apparaat- en toegangsgegevens die wij van advertentiepartners ontvangen, terwijl u de website bezoekt.

Als u zich bij uw bezoek aanmeldt met uw klantaccount, gebruiken wij ook profielgegevens, interessegegevens en aankoopgegevens voor de shopping-personalisering. Wij typeren deze vorm van shopping-personalisering als onsite-verbetering. Alleen met een dergelijke shopping-personalisering kunnen wij u passende zoekresultaten, productaanbiedingen, stijladviezen en andere inhoud presenteren, die ook daadwerkelijk aan uw interesses voldoen. Zonder een dergelijke shopping-personalisering, zoals die tegenwoordig in vele online-shops standaard wordt uitgevoerd, zou het zoeken naar de voor u relevante producten minder gemakkelijk en vervelender zijn, evenals de voordelen van onze aanbiedingen. Natuurlijk heeft u ondanks de shopping-personalisering altijd toegang tot de volledige inhoud. Door de shopping-personalisering ziet u de voor u relevante inhoud echter eerder.

Rechtsgronden:

De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens i.v.m. de shopping-personalisering in het kader van gepersonaliseerde diensten valt onder artikel 6 lid 1 letter B van de AVG. De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens in het kader van de onsite-verbetering valt onder artikel 6 lid 1 letter f van de AVG, waarbij onze geoorloofde belangen bij de hiervoor genoemde doelen liggen.

2.3 Onderzoek, machine learning en artificial intelligence

Wij verwerken de over onze klanten verzamelde gegevens voor wetenschappelijk onderzoek op voor Deurgrepenwinkel.nl relevante gebieden. Dat zijn met name de onderzoeksgebieden machinaal leren, kunstmatige intelligentie, verwerking van natuurlijke taal en deep learning. Het onderzoek bij Deurgrepenwinkel.nl concentreert zich op het oplossen van reële, alledaagse problemen bij online-shopping en is bedoeld voor de verbetering en verdere ontwikkeling van het bestaande dienstenaanbod. Zo kunnen wij bijvoorbeeld apps ontwikkelen, die geselecteerde producten laten zien die op uw wensen en behoeften zijn afgestemd, die stijlen herkennen en producten kunnen toewijzen, die ook daadwerkelijk aan uw interesses voldoen.

Daarbij houden wij uiteraard rekening met de erkende wetenschappelijke privacynormen. Dat betekent ook dat wij uw gegevens alleen in verkorte, geanonimiseerde of gepseudonimiseerde vorm voor onderzoeksdoeleinden verwerken, bijvoorbeeld doordat alle identificeerbare gegevens zoals uw naam door andere gegevens worden vervangen.

Het onderzoek bij Deurgrepenwinkel.nl omvat de volgende doelen:

 • De ontwikkeling van machinale leerprocessen, waarmee schattingen, prognoses en analyses van de behoeften en interesses van onze gebruikers mogelijk zijn.
 • De ontwikkeling van technische oplossingen voor reële problemen van klanten, die onze vakafdelingen en modefabrikanten dagelijks tegenkomen (bijv. moeilijkheden bij het vinden van passende producten, verlaging van de kans op miskopen, het bepalen van de maat).
 • De ontwikkeling van technische oplossingen ter verbetering van zakelijke en logistieke processen.
 • De ontwikkeling van technische oplossingen waarmee de shopping-personalisering en fraudebestrijding verbeterd en doorontwikkeld kunnen worden.
 • De aanmelding van patenten en publicatie van vakartikelen.
 • De deelname aan onderzoeksprojecten met particulieren en academische samenwerkingspartners.

Rechtsgrond:

De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens in het kader van de hiervoor beschreven doelen valt onder artikel 6 lid 1 letter f van de AVG, waarbij onze geoorloofde belangen bij de hiervoor genoemde doelen liggen.

2.4 Fraudepreventie, keuze van de betaalwijzen en kredietwaardigheidscontrole

Fraudepreventie

Om het risico op schendingen van de privacy tegen te gaan worden de gegevens van de gebruikers van onze diensten gecodeerd overgedragen. Dit geldt zowel voor de bestelling als voor de aanmelding met uw klantaccount. Hiervoor gebruiken wij het encryptiesysteem SSL (Secure Socket Layer). Door uw gegevens te coderen zijn de gegevens niet leesbaar voor derden. Om ons extra tegen ingrepen van buitenaf te beschermen, maken wij gebruik van specifieke veiligheidstechnologieën, die onze systemen continu controleren en bijzonderheden onmiddellijk herkennen en weergeven. Bovendien beveiligen wij onze systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernieling, ongeoorloofde toegang, verandering of verspreiding van klantgegevens door onbevoegde personen. Op deze manier willen wij het risico op ongeoorloofde toegang zo gering mogelijk houd, tenslotte komt de bescherming van uw gegevens bij ons op de eerste plaats. Tegelijkertijd echter kunnen wij – net als andere bedrijven – geen absolute bescherming garanderen.

Daarnaast maken wij gebruik van technische en handmatige procedures ter voorkoming van fraude, om ons en onze gebruikers tegen misbruik van uw gegevens, vooral door frauduleuze bestellingen, te beschermen. Daarvoor worden uw apparaat- en toegangsgegevens (inclusief IP-adres, identificatoren, gebruikersgedrag), aankoopgegevens en betalingsgegevens (inclusief adres- en andere kredietwaardigheidsgegevens van externe bureaus voor kredietinformatie) evenals de wijzigingshistorie van uw profielgegevens (bijv. als het afleveringsadres daar onlangs werd gewijzigd) bij het uitvoeren van een bestelling door Deurgrepenwinkel.nl onder een pseudoniem samengevat en geanalyseerd. Daarbij wordt de gegevensrecord ook met u eerdere gebruiks- en bestelgewoontes vergeleken. Bovendien vindt er een vergelijking met algemene gegevensrecords uit het totale aantal van de bij Deurgrepenwinkel.nl opgegeven plaats, waarbij frauduleuze handelingen werden gepleegd of een dergelijk vermoeden bestaat. Deze vergelijking is bedoeld om fraudepatronen te herkennen en door het vergelijken van de patronen fraude en identiteitsdiefstal te verhinderen. Soms, als op basis van onze analyse de kans op fraude uiterst hoog is, kunnen wij bestellingen annuleren of accounts deactiveren om het risico op frauduleuze bestellingen te beperken, en gebruikers te beschermen van wie het account overgenomen kan zijn.

Na de registratie voor een klantaccount geeft Deurgrepenwinkel.nl op grond van onze opdracht uw naam evenals de in uw profiel aangegeven adressen door aan externe bureaus voor kredietregistratie. Wij doen dat om er zeker van te zijn dat u ook daadwerkelijk op het doorgegeven adres aanwezig c.q. bereikbaar bent. Typische aanwijzingen, die – meestal in combinatie – de waarschijnlijkheid voor een poging tot fraude kunnen verhogen zijn:

 • Uw afleveradres werd vlak voor de bestelling gewijzigd en/of ligt in een regio waarin het risico op fraude zeer hoog is.
 • Uw bestelling is bijzonder omvangrijk en/of bevat producten waar op dit moment bijzonder veel vraag naar is en/of werd op een voor uw regio ongebruikelijk tijdstip (bijv. ‘s nachts) uitgevoerd.
 • Voor de bestelling worden de betaalwijzen factuur of automatische afschrijving gebruikt.
 • Voor opgave van de bestelling was in relatie tot uw klantaccount sprake van verdachte inlogpogingen, waarvan het patroon op een automatische procedure wijst.
 • Uw klantaccount wordt vanaf een verdacht IP-adres gebruikt.
 • Uw klantaccount wordt met een onbekend of verdacht apparaat gebruikt.

Als ons veiligheidssysteem een poging tot fraude ontdekt of een verhoogd risico op fraude vermoedt, wordt de betreffende procedure voor een handmatige controle overgedragen aan het fraudeteam van Deurgrepenwinkel.nl. Rekening houdend met het risico op fraude worden passende preventieve maatregelen getroffen (bijv. tijdelijke blokkering van klantaccount of beperking van de aangeboden betaalwijzen).

Ter voorkoming van fraude kan in sommige landen eventueel gebruik worden gemaakt van de diensten van Risk.Ident GmbH, Am Sandtorkai 50, 20457 Hamburg of van Threatmetrix 160 W. Santa Clara St., Suite 1400, San Jose, California 95113 USA (Privacy Shield gecertificeerd). Op dit moment worden deze diensten in Frankrijk, Nederland en Duitsland toegepast.

Deze aanbieders verzamelen en verwerken gegevens door middel van cookies en andere tracking-technologieën om het door gebruiker gebruikte eindapparaat en andere gegevens over het gebruik van de website te bepalen. Deze gegevens worden daarbij niet aan een bepaalde gebruiker gekoppeld.

In het kader van een bestelprocedure via onze website, openen wij vanuit de database van de aanbieder een risicoanalyse voor het eindapparaat van de gebruiker. Deze risicoanalyse houdt o.a. rekening met de waarschijnlijkheid van een poging tot fraude, of het eindapparaat via verschillende serviceproviders werd geselecteerd, of het apparaat een wisselende geografische referentie vertoont, hoeveel transacties er met het eindapparaat werden uitgevoerd en of er een proxy-verbinding werd gebruikt.

Rechtsgrond:

Als de verwerking van uw gegevens ter voorkoming van fraude ten laste van u plaatsvindt, geldt artikel 6 lid 1 letter b van de AVG als rechtsgrond. Voor het overige gebeurt de verwerking van uw gegevens op grond van artikel 6 lid 1 letter f van de AVG, gebaseerd op onze en de geoorloofde belangen van de gebruiker i.v.m. de herkenning en voorkoming van fraude en opheldering van strafbare feiten.

Keuze van de betaalwijzen

Voordat wij de voor een aankoop beschikbare betaalwijzen weergeven, voert Deurgrepenwinkel.nl een risicocontrole uit waarbij rekening wordt gehouden met de totale kosten voor Deurgrepenwinkel.nl. Voor het uitvoeren van de risicocontrole worden uw tot dan toe verzamelde aankoopgegevens, betaalgegevens, kredietwaardigheidsgegevens van uw huidige betaalgedrag evenals uw profielgegevens (zoals naam, voornaam, afleverings- en factuuradressen, e-mailadres, geboortedatum) gebruikt. De controle en beoordeling gebeurt geautomatiseerd met behulp van statistisch gefundeerde schattingen van het wanbetalingsrisico in relatie tot de door ons aangebonden betaalwijzen. In het kader van de risicocontrole geeft Deurgrepenwinkel.nl uw gegevens ook door aan externe bureaus voor kredietregistratie, om van hen algemene informatie over de beoordeling van het betalingsspecifieke uitvalrisico te verkrijgen (bijv. plausibiliteit en actualiteit van uw adresgegevens) evenals in sommige gevallen ook kredietwaardigheidsgegevens, zoals openstaande facturen of omstandigheden, waaruit een onmiddellijk dreigend gevaar voor wanbetaling blijkt (bijv. insolventie, uitstel van betaling in verband met betalingsproblemen). Welke kredietwaardigheidsgegevens in het kader van de risicocontrole gecontroleerd worden, kan van land tot land verschillen.

Bij de besluitvorming over de aangeboden betaalwijzen wordt bovendien rekening gehouden met de totale kosten van de uiteindelijke betaalwijze voor Deurgrepenwinkel.nl evenals de beschikbaarheid van de betaalwijze in het betreffende land. Daardoor kan het voorkomen dat wij bepaalde betaalwijzen, die voor ons hogere kosten, risico’s of hogere retourneringspercentages met zich mee brengen, niet meer aan klanten aanbieden die hun artikelen relatief vaak retourneren (bijvoorbeeld een retourneringspercentage van meer dan 70%) of erg kleine bestellingen opgeven. De aanpassing van de beschikbare betaalwijzen leidt tot lagere retourneringspercentages, wat duurzamer en efficiënter is. Tegelijkertijd hebben onze klanten nog steeds de mogelijkheid om gebruik van onze diensten te maken, omdat iedere klant tenminste een mogelijke betaalwijze krijgt aangeboden en dus altijd tot aankoop over kan gaan.

Het risico op wanbetaling wordt in de vorm van een schatting voor iedere betaalwijze afzonderlijk beoordeeld. Als de risicocontrole positief uitvalt, kunnen wij u alleen door ons aangeboden betaalwijzen aanbieden. Anders zullen wij u slechts bepaalde betaalwijzen aanbieden. Factoren die invloed op een betaalwijze kunnen hebben zijn:

 • De combinatie van naam en adres werd niet gevonden. Dit kan het gevolg van schrijffouten, een verhuizing, huwelijk of gemeentelijke herindeling zijn.
 • U heeft een factuuradres aangegeven dat afwijkt van het afleveringsadres, afhaalpunt of een bedrijfsadres.
 • Er zijn nog openstaande schuldvorderingen jegens u.
 • In het verleden zijn er betalingsproblemen bij bepaalde betaalwijzen ontstaan.

De risicoanalyse heeft niet tot gevolg, dat er geen enkele betaalwijze wordt aangeboden. Wanneer u het oneens bent met de aan u aangeboden betaalwijzen, kunt u dit schriftelijk per brief of per e-mail aan info@deurgrepenwinkel.nl ons doorgeven. Wij zullen de beslissing dan, rekening houdend met uw standpunt, nogmaals controleren.

Rechtsgrond:

De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6 (1) f AVG, op basis van ons gerechtvaardigd belang om het risico van wanbetaling te vermijden.

Kredietwaardigheidscontrole

Naast de risicocontrole verwerkt Deurgrepenwinkel.nl, voordat u de voor uw aankoop bij ons ter beschikking gestelde betaalwijzen worden weergegeven, uw gegevens in het kader van een geautomatiseerde kredietwaardigheidscontrole. Deze controle is bedoeld om wanbetaling te voorkomen en in verband met onze veiligheid, omdat hierdoor pogingen tot fraude en andere strafbare feiten herkend kunnen worden.

Behalve de gegevens waarover Deurgrepenwinkel.nl al beschikt, worden in de vorm van score-waarden eveneens kredietwaardigheidsgegevens van externe bureaus voor kredietregistratie gebruikt. Score-waarden zijn statistisch gefundeerde geschatte waarden over het toekomstige risico op wanbetaling bij een persoon en wordt als getalswaarde, bijvoorbeeld als percentage, weergegeven. Daarvoor draagt Deurgrepenwinkel.nl in onze opdracht de voor een kredietwaardigheidscontrole vereiste persoonsgegevens (meestal uw voor- en achternaam, uw adres en evt. uw geboortedatum) door aan het externe bureau voor kredietregistratie. Daarbij kunnen ook adresgegevens voor de berekening van de score-waarde betrokken worden. Het bureau voor kredietregistratie gebruikt de door ons overgedragen gegevens om op basis van een wiskundig-statistische procedure een beoordeling van uw kredietwaardigheid ten aanzien van de betreffende bestelling uit te voeren

Afhankelijk van het resultaat van de kredietwaardigheidscontrole, d.w.z. of deze positief of negatief uitvalt, zullen wij u geschikte betaalwijzen tonen, waarmee u de aankoop kunt voorzetten en afsluiten.

Wanneer u het daarmee oneens bent, kunt u dit schriftelijk per brief of per e-mail aan info@deurgrepenwinkel.nl aan ons doorgeven. Wij zullen de beslissing dan, rekening houdend met uw standpunt, nogmaals controleren.

Rechtsgrond:

De rechtsgrond voor de hierboven beschreven kredietwaardigheidscontrole is artikel 6 lid 1 letter b van de AVG, omdat dit voor het uitvoeren van de vereiste precontractuele maateregelen is vereist. Voor het overige gebeurt de verwerking van uw gegevens op grond van artikel 6 lid 1 letter f van de AVG, gebaseerd op onze en de geoorloofde belangen van de gebruiker ter voorkoming van wanbetaling en i.v.m. de herkenning en voorkoming van fraude en opheldering van strafbare feiten.

2.5 Overdracht van gegevens over openstaande vorderingen aan incassobureaus

Indien u openstaande rekeningen ondanks herhaalde aanmaningen nog niet heeft betaald, kunnen wij de voor de overdracht aan een incassobureau vereiste gegevens overdragen aan het incassobureau met als doel de vordering te incasseren. Als alternatief kunnen wij de openstaande vordering aan een incassobureau doorgeven, die de vordering dan uit eigen naam tracht te innen. Informatie over het in uw land verantwoordelijke bureau voor de incassohandelingen vindt u onder Landspecifieke informatie“.

Rechtsgrond:

De rechtsgrond voor de overdracht van de gegevens in het kader van de Treuhand-incasso is art. 6 lid 1 letter b) van de AVG; de overdracht van de gegevens in het kader van de verkoop van een openstaande vordering gebeurt op basis van art. 6 lid 1 letter f) van de AVG.

2.6 Reclame en marktonderzoek, gegevensanalyses

Wij gebruiken uw gegevens, ook in het kader van gegevensanalyses, voor reclame en marktonderzoek. Daarmee beogen wij in het bijzonder de onderstaande doelen:

 • De indeling van verschillende doel- en gebruikersgroepen in verband met markonderzoek (gebruikerssegmentering).
 • Het inzicht in de verschillende doelgroepen en hun dienovereenkomstige gewoontes en interesses bij het winkelen.
 • Het verkrijgen van inzicht in de demografie, interesses, aankoop- en gebruiksgewoontes van onze gebruikers evenals de commercialisering van deze inzichten ten behoeve van advertenties, die door derden worden geleverd.
 • Het vroegtijdig herkennen van trends op het gebied van mode en online-shopping.
 • De toezending van advertenties aan bestaande klanten.
 • Het verzorgen van direct marketing, bijvoorbeeld in de vorm van nieuwsbrieven.
 • De planning, uitvoering en vervolgcontrole van reclame die aan de interesses van de aangesproken doelgroepen voldoet (gepersonaliseerde reclame).
 • Inzichten in hoe onze diensten worden gebruikt (gebruiksanalyse).
 • De commercialisering van de bovengenoemde inzichten in verband met advertenties voor adverteerders.

Al naargelang het doel maken wij bij de gegevensanalyses gebruik van de bij ons opgeslagen gegevens. Zo gebruiken wij voor analyses van het koopgedrag van onze gebruikers samengevoegde (gecodeerde), statistische, gedepersonaliseerde (geanonimiseerde) profielgegevens of gegevens, die alleen via andere tussenstappen aan personen gekoppeld kunnen worden (gepseudonimiseerde profielgegevens) evenals aankoopgegevens en apparaat- en toegangsgegevens, op het koopgedrag door middel van gegevensanalyses te kunnen achterhalen en analyseren. Zo krijgen wij anonieme of gepseudonimiseerde informatie over het algemene gebruiksgedrag van onze gebruikers.

Wij verwerken uw gegevens op basis van een belangenafweging in verband de geoorloofde belangen van ons of een derde partij. Het geoorloofde belang van Deurgrepenwinkel.nl c.q. derden in de gegevensverwerking resulteert uit de betreffende doelen en is, tenzij anders aangegeven, van concurrentiegerichte of economische aard.

Rechtsgrond:

Als de gegevensverwerking voor de hiervoor beschreven doelen met uw instemming plaatsvindt, geldt artikel 6 lid 1 letter a van de AVG (akkoordverklaring) als rechtsgrond. Voor het overige gebeurt de gegevensverwerking op grond van artikel 6 lid 1 letter f van de AVG, waarbij onze geoorloofde belangen bij de hiervoor genoemde doelen liggen.

2.7 Product- en technologieontwikkeling

Wij gebruiken uw gegevens voor de product- en technologieontwikkeling inclusief de ontwikkeling en verbetering van gepersonaliseerde diensten. Daarbij gebruiken wij gecodeerde, gepseudonimiseerde of geanonimiseerde gegevens en ook machinale leer-algoritmen zoals uit ons onderzoek, aan de hand waarvan wij schattingen, prognoses en analyses van de interesses van onze gebruikers kunnen maken. Zo kunnen wij bijvoorbeeld apps ontwikkelen, die geselecteerde producten laten zien die op uw wensen en behoeften zijn afgestemd, die stijlen herkennen en producten kunnen toewijzen, die ook daadwerkelijk aan uw interesses voldoen. De gegevensverwerking voor de product- en technologieontwikkeling vindt vooral voor de onderstaande doelen plaats:

 • De ontwikkeling en verbetering van gepersonaliseerde diensten en technologieën voor gegevensanalyses, reclame en gepersonaliseerde online-shopping;
 • De ontwikkeling van technologieën en concepten voor de verbetering van de IT-veiligheid, ter voorkoming van fraude en ter verbetering van de gegevensbescherming bijvoorbeeld door pseudonimiserings-, coderings- en anonimiseringstechnieken;
 • De ontwikkeling en controle van software-oplossingen ter verbetering van de vereiste zakelijke en logistieke processen

Rechtsgrond:

De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens voor de product- en techniekontwikkeling valt onder artikel 6 lid 1 letter f van de AVG, waarbij onze geoorloofde belangen bij de hiervoor genoemde doelen liggen.

2.8 Bedrijfsorganisatie en -verbetering

Wij dragen uw gegevens over en verwerken deze zo nodig voor administratieve en logistieke processen en voor de verbetering van zakelijke processen binnen Deurgrepenwinkel om deze efficiënter en veiliger vorm te geven en onze contractuele en wettelijke verplichtingen (bijv. zakelijke en belastingtechnische bewaartermijnen) na te komen. Binnen Deurgrepenwinkel worden vele systemen en technologieën gezamenlijk gebruikt. Zo kunnen wij een gunstigere, veiligere, uniformere en betere gepersonaliseerde dienst aanbieden. Daarom verlenen wij binnen Deugrepenwinkel.nl verschillende bedrijven toegang tot uw gegevens, tenminste indien dit voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen noodzakelijk is.

De gegevensverwerking voor de bedrijfsorganisatie en -verbetering omvat daarnaast bijvoorbeeld ook de volgende doelen:

 • Het uitvoeren en verbeteren van de klantenservice;
 • Het voorkomen en oplossen van strafbare feiten;
 • De garantie van veiligheid en betrouwbare werking van onze IT-systemen;

Rechtsgronden:

De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens voor de bedrijfsorganisatie en -verbetering valt onder artikel 6 lid 1 letter f van de AVG, waarbij onze geoorloofde belangen bij de hiervoor genoemde doelen liggen. Indien wij uw gegevens op grond van wettelijke voorschriften, bijvoorbeeld wettelijke bewaartermijnen en controles i.v.m. witwaspraktijken verwerken, geldt artikel 6 lid 1 letter c van de AVG als rechtsgrond.

2.9 Op grond van uw akkoordverklaring

Wanneer u ons een akkoordverklaring voor de verwerking van persoonsgegevens heeft gegeven, betreft het in eerste instantie uw instemming met de grondslag van onze gegevensverwerking. Welke van uw gegevens wij op grond van uw akkoordverklaring verwerken, hangt af van het doel van uw akkoordverklaring. Typische doelen zijn bijvoorbeeld:

 • De bezorging van een nieuwsbrief;
 • De deelname aan enquêtes en marktonderzoeken;
 • De verwerking van bijzonder gevoelige gegevens, waaruit bijvoorbeeld uw politieke voorkeur, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of uw gezondheidstoestand blijkt;
 • De registratie van telefoongesprekkern die u bijvoorbeeld met onze hotline voert;
 • De overdracht van uw gegevens aan derden of in een land buiten de Europese Unie;
 • Het doorvoeren van een kredietwaardigheidscontrole (wanneer dit niet voor de uitvoering van de overeenkomst of precontractuele maatregelen noodzakelijk is);
 • De verwerking van uw locatiegegevens door Google Maps in bepaalde gevallen, om u bijvoorbeeld informatie te geven over de dichtstbijzijnde afhaalpunten van uw bestelling;

2.10  Andere doelen

Wanneer de privacywetgeving dit toestaat, kunnen wij uw gegevens zonder uw akkoordverklaring ook voor nieuwe doelen zoals het uitvoeren van gegevensanalyses en voor de verdere ontwikkeling van onze diensten en inhoud gebruiken. Voorwaarde daarvoor is dat deze nieuwe doelen, waarvoor de gegevens moeten worden gebruikt, bij het verzamelen van de betreffende gegevens noch niet vaststonden c.q. noch niet te voorzien waren en de nieuwe doelen met die doelen verenigbaar zijn, waarvoor de betreffende gegevens oorspronkelijk werden verzameld. Zo kunnen nieuwe ontwikkelingen op wettelijke of technische gebied en modernere bedrijfsmodellen en diensten bijvoorbeeld tot nieuwe verwerkingsdoelen leiden.

3. Gepersonaliseerde diensten

De ontwikkeling en beschikbaarheid van gepersonaliseerde functies en diensten voor u heeft bij ons de hoogste prioriteit. Wij bieden u onafhankelijk van uw woonplaats, tijdstip en gebruikte apparaten een individuele shopping-ervaring en een op uw individuele interesse afgestemd aanbod. Daarom is de verwerking van uw gegevens voor de personalisering van onze diensten bij Deurgrepenwinkel.nl een vast onderdeel van haar activiteiten.

3.1 Wat zijn gepersonaliseerde diensten?

Met gepersonaliseerde diensten kunnen wij u betere, praktischere en veiligere diensten aanbieden. Wij gebruiken daarvoor de gegevens die wij van uw persoon hebben opgeslagen, om op uw behoeften en interesses in te spelen. Uit dat oogpunt kunnen wij u relevante inhoud aanbieden, die beter tegemoet komt aan uw behoeften en interesses. Natuurlijk heeft u altijd toegang tot de volledige inhoud. Door de personalisering ziet u de voor u relevante inhoud echter eerder of de inhoud wordt alleen aan u gepresenteerd (bijv. in de vorm van individuele productaanbevelingen).

3.2 Waarvoor heb ik een klantaccount nodig?

Voor de meeste van onze gepersonaliseerde diensten is het instellen van een klantaccount noodzakelijk, zodat wij de gegevens die wij van u hebben verzameld op een centrale plaats kunnen opslaan.

3.3 Welke gegevens van mijn klantaccount worden opgeslagen?

Van uw klantaccount worden de gegevens opgeslagen die wij van u als persoon hebben verzameld, zoals uw klantnummer (CustomerID). Het klantnummer is een willekeurig gegenereerde getallenreeks, die geen persoonlijke gegevens bevat. Uw gegevens worden aan uw klantnummer gekoppeld, om ze aan uw klantaccount toe te kunnen wijzen. Daarnaast fungeert het klantnummer ook als pseudoniem.

3.4 Welke gegevens worden voor de personalisering gebruikt?

De keuze van gepersonaliseerde inhoud gebeurt in principe op grond van alle gegevens, die in uw klantaccount zijn opgeslagen.

Indien apparaat- en toegangsgegevens worden gebruikt, die niet in uw klantaccount zijn opgeslagen, worden deze voor de betreffende personalisering alleen gepseudonimiseerd (dus bijvoorbeeld in verband met uw klantnummer, maar niet in verband met uw naam of andere gerelateerde identificeerbare profielgegevens) voor de gehele gebruiksduur gebruikt.

Niet gebruikt worden:

 • kredietwaardigheidsgegevens
 • informatie bij acties en enquêtes
 • sollicitaties
 • berichten (bijv. van de klantenservice)

3.5 Uw keuzemogelijkheden

In uw klantaccount kunt u de meeste gegevens die wij van uw klantaccount hebben opgeslagen, te allen tijde inzien. Zo nodig kunt u deze gegevens daar ook bewerken en op die manier de personalisering beïnvloeden, bijvoorbeeld door het noteren van uw voorkeuren.

Indien de personalisering op apparaat- en toegangsgegevens berust, kunt u het verzamelen van deze gegevens verhinderen door het verzamelen van deze gegevens via de tracking-tools te deactiveren. Houd er echter rekening mee dat u dan minder of geen gepersonaliseerde inhoud en diensten ontvangt. Houd er rekening mee dat de voor de gepersonaliseerde diensten gebruikte gegevens ook voor andere doelen nodig kunnen zijn (inclusief de beschikbaarheid van onze diensten). Het verzamelen van de daarvoor gebruikte gegevens wordt bij de uitschakeling niet beëindigd. Echter de aan u gepresenteerde advertenties zullen dan niet gepersonaliseerd zijn.

4. Informatie over websites & apps

Wij gebruiken uw gegevens voor de beschikbaarstelling van de websites en apps van Deurgrepenwinkel.nl. Naast de apparaat- en toegangsgegevens, die bij ieder gebruik van deze service ontstaan, hangt de soort verwerkte gegevens evenals de verwerkingsdoelen vooral af van het feit hoe u de voor onze diensten beschikbaar gestelde functies en diensten gebruikt. Daarnaast gebruiken wij de bij het gebruik van onze diensten ontstane gegevens om uit te vinden hoe ons online-aanbod wordt gebruikt. Wij gebruiken deze informatie onder anderen in verband met de shopping-personalisering, voor de verbetering van onze diensten evenals voor gepersonaliseerde reclame.

4.1 Aanbieders

De betreffende verantwoordelijke aanbieder van de dienst kunt u in het colofon van de betreffende website c.q. de betreffende app vinden.

4.2 Welke gegevens worden verzameld?

Wij verzamelen in principe alle gegevens die u ons rechtstreeks via onze diensten doorgeeft.

Apparaat- en toegangsgegevens

Bij iedere toegang tot onze servers en databanken ontstaan apparaat- en toegangsgegevens, die in zogenaamde serverlogbestanden worden vastgelegd. Het daarin opgenomen IP-adres wordt aan het einde van de betreffende sessie kortstondig geanonimiseerd, zodra de opslag voor de beschikbaarheid van de functies van de betreffende website niet meer nodig is.

Indien beschikbaar en op uw apparaat ingeschakeld, verzamelen wij ook een apparaatspecifieke code (bijv. een zogenaamde „reclame-ID“ als u een Android-apparaat gebruikt c.q. „Ad-ID“ als u een Apple-apparaat gebruikt). Deze apparaatcode wordt door de fabrikant van uw besturingssysteem aan uw apparaat toegewezen en kan door websites en apps uitgelezen en gebruikt worden om u inhoud op basis van uw gebruiksgewoonten te presenteren. Wanneer u dat niet wilt, kunt u dat op elk moment in uw browserinstellingen of systeeminstellingen van uw apparaat uitschakelen.

Inloggen

Wij stellen voor gebruikers, die zich voor een klantaccount of andere dienst registreren, een door middel van een wachtwoord beschermde toegang in. Wanneer u zich na het inloggen met uw inloggegevens niet weer afmeldt, blijft u bij de meeste van onze servers automatisch ingelogd. Afhankelijk van de soort diensten wordt hiervoor een cookie of vergelijkbare technologie gebruikt. Met deze functies kunt u van een deel van onze diensten gebruik maken zonder telkens opnieuw te hoeven inloggen. Uit veiligheidsoverwegingen wordt echter nogmaals naar de invoer van uw wachtwoord gevraagd, bijvoorbeeld wanneer uw profielgegevens moeten worden gewijzigd of omdat u een bestelling wilt opgeven. Meer informatie vindt u onder „Gepersonaliseerde diensten“.

Social Plug-ins

Onze diensten kunnen social plug-ins („Plug-ins“) van verschillende sociale netwerken bevatten. Met behulp van deze plug-ins kunt u inhoud bijvoorbeeld delen of producten bij anderen aanbevelen. De plug-ins zijn standaard uitgeschakeld en versturen daarom geen gegevens. U kunt de plug-ins activeren door op de betreffende knop (bijv. „Social Media activeren“) te klikken. De plug-ins kunnen met een klik ook weer uitgeschakeld worden. Als de plug-ins geactiveerd zijn, bouwt uw webbrowser een directe verbinding op met de webservers van het betreffende sociale netwerk. De inhoud van de plug-ins wordt door het sociale netwerk rechtstreeks aan uw webbrowser overgedragen en van deze browser in onze website opgenomen. Door de koppeling van de plug-ins krijgt het sociale netwerk de informatie, dat u de betreffende pagina van onze website heeft geopend en kan zo uw apparaat- en toegangsgegevens verzamelen. Wanneer u bent ingelogd bij het sociale netwerk, dan kan deze het bezoek tevens aan uw account bij het betreffende sociale netwerk koppelen. Wanneer u met de plug-ins werkt, bijvoorbeeld door op Facebook de “Vind ik leuk”-knop aan te klikken of commentaar geeft, wordt de betreffende informatie door uw browser rechtstreeks aan het sociale netwerk overgedragen en daar opgeslagen. Het doel en de omvang van het verzamelen, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door sociale netwerken evenals als uw desbetreffende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy vindt u in de privacybepalingen van het betreffende netwerk c.q. de websites. De links hiervoor vindt u onder. Ook wanneer u niet bij het sociale netwerk bent aangemeld, kunnen door websites met geactiveerde social plug-ins gegevens naar de netwerken worden verzonden. Door een geactiveerde plug-in wordt er telkens als de website wordt geopend een cookie met een ID geplaatst. Omdat uw webbrowser deze cookie bij iedere verbinding met een server ongevraagd meestuurt, kan het sociale netwerk daarmee in principe een profiel aanmaken, waarin is opgenomen welke websites de bij de ID behorende gebruiker heeft geopend. En meestal is het dan ook mogelijke deze code later – zoals bij de volgende aanmelding bij het sociale netwerk – weer aan een persoon te koppelen.

Social plug-ins van Facebook

Op sommige van onze websites gebruiken wij social plug-ins van het sociale netwerk Facebook.com, dat door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA wordt geëxploiteerd (“Facebook”). De link naar de privacyverklaring van Facebook vindt u hier: Privacybepalingen van Facebook.

Social plug-ins van Twitter

Op sommige van onze websites gebruiken wij social plug-ins van het sociale netwerk Twitter, dat door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA wordt geëxploiteerd (“Twitter”). De link naar de privacyverklaring van Twitter vindt u hier: Privacybepalingen van Twitter.

Social plug-ins van Pinterest

Op sommige van onze websites gebruiken wij social plug-ins van het sociale netwerk Pinterest, dat door Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA wordt geëxploiteerd (“Pinterest”). De link naar de privacyverklaring van Pinterest vindt u hier: Privacybepalingen van Pinterest.

Social logins

Via onze diensten kunnen wij u mogelijkerwijs de gelegenheid bieden om uw rechtstreeks met uw account van een sociaal netwerk bij ons aan te melden. Indien u gebruik van deze functie wilt maken, wordt u eerst naar het aanbod van het betreffende sociale netwerk doorgestuurd. Daar wordt u dan gevraagd om u met uw gebruikersnaam en wachtwoord aan te melden. Wij hebben uiteraard geen toegang tot uw aanmeldingsgegevens. Wanneer u al aangemeld bent, wordt deze stap overgeslagen. Vervolgens ontvangt u een melding van het betreffende sociale netwerk en wordt u gevraagd om een bevestiging, welke gegevens aan ons overgedragen worden (bijv. algemeen profiel, vriendenlijst, e-mailadres en huidige woonplaats). Aan de hand van de overgedragen gegevens maken wij uw klantaccount aan, waarbij bijvoorbeeld uw vriendenlijst uiteraard niet door ons wordt opgeslagen. Er vindt geen overkoepelende permanente koppeling tussen uw klantaccount en uw account bij het sociale netwerk plaats. Tevens ontvangen wij sociale netwerkgegevens van de aanbieders van de sociale netwerken.

Shopping-personalisering

In onze diensten worden de bij het gebruik ontstane apparaat- en toegangsgegevens uit de gebruiksanalyse gebruikt voor de shopping-personalisering. Al naargelang de soort dienst worden hiervoor de normale tracking-technologieën met behulp van tracking-pixels en identificeringscookies of vergelijkbare ID’s gebruikt (de zogenaamde tagging). Bovendien kunnen op deze manier ook onze advertentiepartners uw apparaat- en toegangsgegevens verzamelen, en ons tijdens uw gebruik van onze diensten informatie over uw interesses en demografische gegevens (zoals leeftijd, geslacht, regio) ter beschikking stellen. Zo kunnen wij u advertenties en/of bijzondere aanbiedingen en diensten presenteren, waarvan de inhoud bij uw interesses past (bijvoorbeeld productaanbevelingen die erop gericht zijn dat in de afgelopen dagen uitsluitend sportschoenen hebt bekeken). Het is daarbij onze bedoeling ons aanbod voor u aantrekkelijk mogelijk voor u te maken en u advertenties te tonen, die aan uw interesses voldoen. Natuurlijk kunt u ook dan de complete inhoud en alle functies gebruiken. Deze onsite-verbetering biedt ons echter de mogelijkheid, u eerst de inhoud en functies te tonen die voor u relevanter zijn. De onsite-verbetering gebeurt automatisch door onze systemen, omdat deze herkennen dat gebruikers de producten en inhoud uit bepaalde categorieën vaker hebben geopend.

Indien u de onsite-verbetering niet hoeft, kunt u deze functie op ieder moment uitschakelen:

 • Bij andere diensten moet u daarvoor de webanalyse c.q. de app-analyse uitschakelen.

Informatie over website-cookies

Onze websites gebruiken cookies. Voor een bezoek aan onze websites is het accepteren van cookies niet verplicht. Wij wijzen u er echter op dat onze websites slechts beperkte functies kunnen hebben wanneer u de cookies niet accepteert. In uw webbrowser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u daarmee akkoord bent.

De door onze websites gebruikte cookies kunnen afkomstig zijn van Deurgrepenwinkel.nl of van onze advertentiepartners. Wanneer u alleen de Deurgrepenwinkel.nl-cookies, maar geen cookies van onze advertentiepartners wilt accepteren, kunt u een bijbehorende instelling in uw browser (bijv. „Cookies van derden blokkeren“) kiezen. Meestal wordt in de menubalk van uw webbrowser via de help-functie weergegeven, hoe u nieuwe cookies kunt afwijzen en reeds ontvangen cookies kunt uitschakelen. Wij raden u aan om u bij een gemeenschappelijk gebruik van computers, die zo zijn ingesteld dat u cookies en flash cookies accepteert, na beëindiging van het gebruik van onze website altijd volledig af te melden.

Voor onze diensten worden drie soorten cookies gebruikt:

 • Noodzakelijke cookies: deze cookies zijn noodzakelijk voor een optimale navigatie en bediening van de website. Zo wordt de functie van het winkelmandje bijvoorbeeld met deze cookie uitgevoerd, zodat de producten in uw winkelmandje opgeslagen blijven wanneer u nog meer wilt kopen. De noodzakelijke cookies dienen ook voor de opslag van bepaalde invoeren en instellingen, die u heeft uitgevoerd, zodat u deze niet telkens weer hoeft te herhalen, en ze zijn nodig om de inhoud van Deurgrepenwinkel.nl op uw individuele interesses af te stemmen. Zonder noodzakelijke cookies kan de website niet of slechts in beperkte mate worden gebruikt.
 • Statistische cookies: deze cookies verzamelen apparaat- en toegangsgegevens om het gebruik van onze websites te analyseren, zoals welke delen van de website worden gebruikt (het zogenaamde zoekgedrag), hoe snel de inhoud wordt geladen en of er fouten optreden. Deze cookies ontvangen alleen geanonimiseerde of gepseudonimiseerde informatie en worden alleen gebruikt om onze website te verbeteren, om uit te vinden wat onze gebruikers interesseert, en om te meten hoe effectief onze reclame is. Statistische cookies kunnen geblokkeerd worden zonder dat de navigatie en bediening van de website daardoor beïnvloed worden.
 • Marketing-cookies: Deze cookies bevatten identificatoren en verzamelde apparaat- en toegangsgegevens, om gepersonaliseerde advertenties op de websites van Deurgrepenwinkel.nl op uw individuele interesses af te stemmen. Ook onze advertentiepartners, die online-reclamenetwerken exploiteren, verzamelen via onze websites apparaat- en toegangsgegevens. Zo kunnen wij u ook op andere websites en in apps van andere aanbieders gepersonaliseerde advertenties tonen, die bij uw interesses passen (het zogenaamde retargeting). Marketing-cookies kunnen geblokkeerd worden zonder dat de navigatie en bediening van de website daardoor beïnvloed worden. Eventueel kan er dan echter geen shopping-personalisering plaatsvinden.

4.3 Online-reclame/retargeting

Onze websites en apps krijgen cookies en vergelijkbare tracking-technologieën van advertentiepartners, die een online-reclamenetwerk exploiteren. Op deze manier krijgen onze advertentiepartners de mogelijkheid, uw apparaat- en toegangsgegevens te verzamelen en u op andere websites en in apps, ook van andere aanbieders, gepersonaliseerde advertenties te tonen, die op uw individuele interesses zijn afgestemd (bijv. advertenties die gericht zijn op producten die u eerder op Deurgrepenwinkel.nl heeft bekeken).

4.4 Gebruiksanalyse

In al onze diensten stellen wij normale tracking-technologieën voor het analyseren van apparaat- en toegangsgegevens in. Zo komen wij te weten hoe ons aanbod door onze gebruikers in het algemeen wordt gebruikt. Daarvoor worden ook identificatie-cookies en vergelijkbare identificatoren gebruikt. Op deze manier komen wij te weten welke inhoud en onderwerpen bijzonder geliefd zijn, op welke momenten onze diensten bijzonder vaak worden gebruikt, uit welke regio (tot op stadsniveau) onze diensten worden gebruikt en van welke browsers en apparaten onze gebruikers in het algemeen gebruik maken.

Bovendien voeren wij in verband met de gebruiksanalyse zo nu en dan ook zogenaamde A/B-tests uit. A/B-tests zijn een bijzondere variant van de gebruiksanalyse. De A/B-testing (ook bekend als split-testing) is een procedure voor het vergelijken van twee versies van een website of app, om te achterhalen, welke versie een beter resultaat oplevert, geliefder is of ervoor zorgt dat de gebruiker sneller de gezochte inhoud kan vinden. Door het opstellen van een versie A en een versie B en door het testen van beide versies krijgt met gegevens aan de hand waarvan beslissingen over de wijzigingen van de diensten en inhoud vergemakkelijkt en bespoedigd kunnen worden.

Welke tracking-tools in onze websites en apps worden gebruikt kunt u vinden onder „Verwijzingen naar afzonderlijke websites“.

Daar vindt u ook informatie over het uitschakelen van de gebruiksanalyse.

5. Informatie over fanpagina’s op social media

Deurgrepenwinkel.nl onderhoudt accounts op de sociale media van Facebook en Instagram (zogenoemde ‘fanpagina’s’) Regelmatig publiceren en delen wij inhoud, aanbiedingen en productaanbevelingen op onze fanpagina’s. De exploitanten van de sociale netwerken registreren uw gebruikersgedrag via cookies en dergelijke technologieën bij elke interactie op onze fanpagina’s of andere websites van Facebook of Instagram. Exploitanten van fanpagina’s kunnen algemene statistieken zien over de interesses en demografische kenmerken (bijv. leeftijd, geslacht, regio) van bezoekers van fanpagina’s. Als u gebruikmaakt van sociale netwerken, worden de aard, omvang en doeleinden van de verwerking van gegevens van sociale netwerken primair bepaald door de exploitanten van het sociale netwerk.

5.1 Leverancier / verantwoordelijke partij

De verantwoordelijke, Deurgrepewinkel.nl, die handelt als de dienstaanbieder, verantwoordelijk voor een fanpagina, is zichtbaar in de Juridische info op de respectieve fanpagina.

De sociale netwerken van Facebook en Instagram worden allebei aangeboden door Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland (‘Facebook’).

Voor zover u rechtstreeks met ons communiceert via onze fanpagina’s of persoonlijke inhoud met ons deelt, is Deurgrepenwinkel.nl verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Een uitzondering wordt gemaakt voor de gegevensverwerking voor gebruiksanalyse (Paginastatistieken); in dit geval zijn wij gezamenlijk verantwoordelijk met Facebook.

Verwerking van uw gegevens door Facebook

Wij wijzen u erop dat Facebook uw gegevens ook verwerkt als u onze fanpagina’s gebruikt voor hun eigen doeleinden, die niet worden gedekt in dit Privacybeleid. Wij hebben geen invloed op deze gegevensverwerkingen van Facebook.

5.2 Welke gegevens worden verzameld?

Als u onze fanpagina’s bezoekt, verzamelt Deurgrepenwinkel.nl alle communicatie, inhoud en andere informatie die u ons rechtstreeks verschaft, bijv. als u iets plaatst op een fanpagina of ons een privébericht stuurt. Als u een account hebt bij het sociale netwerk, kunnen wij uiteraard ook uw openbare informatie zien, zoals uw gebruikersnaam, informatie in uw openbare profiel en inhoud die u deelt met een breed publiek. Voor meer informatie verwijzen wij u naar ‘Deurgrepenwinkel’.

Gebruiksanalyse (Paginastatistieken)

Elke keer dat u interactie hebt met fanpagina’s, gebruikt Facebook cookies en dergelijke technologieën om het gebruikersgedrag van bezoeken aan fanpagina’s bij te houden. Op basis daarvan ontvangen de exploitanten van fanpagina’s zogenoemde ‘Paginastatistieken’. Paginastatistieken bevatten alleen statistische, gedepersonaliseerde (geanonimiseerde) informatie over bezoekers van de fanpagina, die derhalve niet kan worden toegewezen aan een specifieke persoon. Wij hebben geen toegang tot de persoonlijke informatie die Facebook gebruikt om Paginastastistieken te creëren (‘Gegevens voor Paginastatistieken’). De selectie en verwerking van gegevens voor Paginastatistieken worden uitsluitend door Facebook uitgevoerd.

Paginastatistieken bieden ons informatie over hoe onze fanpagina’s worden gebruikt, welke interesses bezoekers van onze fanpagina’s hebben en welke onderwerpen en inhoud bijzonder populair zijn. Hierdoor kunnen wij de activiteiten van onze fanpagina optimaliseren, bijv. door ze beter af te stemmen op de interesses en gebruiksgewoonten van ons publiek bij het plannen en selecteren van inhoud.

Deurgrepenwinkel.nl en Facebook delen de verantwoordelijkheid voor het verwerken van uw gegevens voor het verstrekken van Paginastatistieken. Hiervoor hebben wij en Facebook een overeenkomst opgesteld over welk bedrijf voldoet aan de verplichtingen inzake gegevensbescherming onder de AVG met betrekking tot gegevensverwerking voor Paginastatistieken.

Juridische grondslagen:

Als u toestemming aan Facebook hebt gegeven voor de creatie van gegevens voor Paginastatistieken, is de juridische grondslag Artikel 6 (1) a AVG (toestemming). Anders is de juridische grondslag Artikel 6 (1) f AVG, waarbij de bovenstaande doeleinden onze gerechtvaardigde belangen dienen.

5.3 Welke rechten inzake gegevensbescherming heb ik?

Uiteraard zijn uw privacyrechten ook van toepassing op de verwerking van uw gegevens in verband met onze fanpagina’s.

Voor de verwerking van de gegevens van uw Paginastatistieken met Facebook zijn we met Facebook overeengekomen dat Facebook primair verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens voor Paginastatistieken en voor het mogelijk maken dat u uw privacyrechten onder de AVG kunt uitoefenen (bijv. recht van bezwaar). U vindt meer informatie over uw rechten inzake gegevensbescherming in verband met Paginastatistieken en hoe u ze rechtstreeks kunt uitoefenen in verband met Facebook:

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

6. Nieuwsbrief

Wij bieden u diverse nieuwsbrieven aan met daarin

 • inspirerende inhoud zoals updates van merken, trends, aanbiedingen, sales, categorieën;
 • reminders bijv. als een item op uw wensenlijst in prijs is verlaagd, als er nog items in uw winkelwagen staan die u bent vergeten of wanneer u meer over een maat wilt weten;
 • enquêtes om bijvoorbeeld te onderzoeken of de items die u heeft gekocht u bevallen;
 • persoonlijke aanbevelingen van items waarvan wij denken dat u ze mooi vindt, gebaseerd op uw eerdere aankopen en zoekgedrag;
 • updates van de influencers of merken die u op onze site volgt.

Als u zich heeft geabonneerd op de nieuwsbrief, ontvangt u nieuwsbrieven met een deel van de bovenstaande informatie (afhankelijk van het doel van uw abonnement). Er zijn ook service-specifieke nieuwsbrieven, die integraal onderdeel van een bepaalde service zijn.

6.1 Hoe moet ik mij aanmelden?

Wanneer wij onze informatieve nieuwsbrieven verzenden, maken wij gebruik van de zogenaamde double opt-in procedure of single opt-in procedure (verschilt per land). Zo sturen wij u bijvoorbeeld alleen de nieuwsbrief wanneer u ons hiervoor eerst expliciet toestemming heeft verleend.

Als in uw land een double opt-in is vereist, moet u dus hebben bevestigd dat het e-mailadres dat u aan ons heeft doorgegeven ook daadwerkelijk van u is. Voor dit doel zullen wij u ter kennisgeving een e-mail sturen en verzoeken u, door middel van het aanklikken van een link in deze e-mail, te bevestigen dat u de eigenaar bent van dit e-mailadres. Wij kunnen deze kennisgeving achterwege laten als u al op een andere manier heeft bevestigd dat u de eigenaar bent van dit e-mailadres.

Daarnaast kunt u ook commerciële berichten ontvangen (valt onder de mededingingswet), bijv. persoonlijke aanbevelingen na uw laatste aankoop, zonder dat u zich heeft aangemeld voor een nieuwsbrief. Meer informatie over dit onderwerp is opgenomen onder “Individuele productaanbevelingen per e-mail en push-service”.

Om u meer persoonlijke inhoud te kunnen bieden, verzamelen wij data die is gebaseerd op uw betrokkenheid bij Deurgrepenwinkel.nl en haar diensten. Wanneer u onze nieuwsbrieven bijvoorbeeld vaak opent, weten wij dat u hierin geïnteresseerd bent en kunnen onze diensten zowel qua frequentie als de inhoud van de e-mails daarop afstemmen.

6.2 Afmelding

Wilt u niet langer e-mails van ons ontvangen, dan kunt u zich te allen tijde afmelden met behulp van de afmeldingslink die in iedere nieuwsbrief en in elk zakelijk bericht staat die u van ons ontvangt. U kunt ook een mededeling in tekstuele vorm (bijv. e-mail, fax of brief) naar de afdeling van Deurgrepenwinkel.nl sturen, die verantwoordelijk is voor de relevante nieuwsbrief. Als er voorkeurscentra beschikbaar zijn, kunt u zich ook afmelden voor de nieuwsbrief in het voorkeurscentrum.

Neem gerust contact op via info@deurgrepenwinkel.nl om u uit te schrijven of als u problemen ondervindt.

6.3 Welke gegevens worden verzameld?

Bij aanmelding voor een nieuwsbrief slaan wij uw IP-adres tijdelijk op en bewaren het zolang uw aanmelding en bevestiging van kracht zijn. Op deze manier kunnen we altijd controleren of u zich heeft aangemeld en of er ongeoorloofd gebruik van uw e-mailadres wordt gemaakt.

We verzamelen ook gegevens van uw toestel en toegangsgegevens wanneer u reageert op nieuwsbrieven, transactie-e-mails, evenals push-mededelingen. Voor deze beoordeling bevatten de nieuwsbrieven links naar beeldbestanden die zijn opgeslagen op onze webservers.

Zodra u een nieuwsbrief opent, laadt u e-mailprogramma deze beeldbestanden van onze webserver. Wij verzamelen de apparaat- en toegangsgegevens onder een willekeurig ID-nummer (nieuwsbrief-ID), dat niet wordt gebruikt zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Op deze manier kunnen we beter zien of en wanneer een nieuwsbrief werd geopend.

De links die zijn opgenomen in de nieuwsbrieven hebben elk hun eigen nieuwsbrief-ID, zodat we kunnen vaststellen welke content werd gelezen. Om de communicatie met u zo persoonlijk mogelijk te maken, verzamelen wij open en aangeklikte gegevens, zodat wij de meest relevante informatie aan u kunnen toezenden.

We combineren de gegevens met de nieuwsbrief-ID en verbinden uw abonnement op de nieuwsbrief met uw klantaccount, om de inhoud van uw persoonlijke nieuwsbrief op uw interesses en gewoonten af te stemmen en voor statistische doeleinden om te analyseren hoe gebruikers onze nieuwsbrieven gebruiken.

Deze persoonlijke productpresentatie is een integraal onderdeel van onze nieuwsbrief. U kunt zich te allen tijde afmelden voor deze persoonlijke productpresentatie door uw instellingen op de website van Deurgrepenwinkel.nl te wijzigen.

Wij koppelen deze gegevens aan andere gegevens die wij binnen dit kader voor analysedoeleinden hebben verzameld, zoals u opt in voor analytische tracking in “Opvragen & verwijderen van gegevens” op onze website heeft aangevinkt

Als alternatief kunt u de weergave van afbeeldingen in uw e-mailprogramma uitschakelen. Helaas wordt de nieuwsbrief dan niet in zijn volledige omvang gepresenteerd.

7. Individuele productaanbevelingen per e-mail en push-service

Met betrekking tot onze diensten presenteren wij informatie en aanbiedingen van Deurgrepenwinkel.nl aan de hand van uw interesses. U kunt een beperkt aantal individuele itemadviezen, overzichten, evenals verzoeken tot het bekijken van items van ons ontvangen, ongeacht of u zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. In overeenstemming met de wettelijke bepalingen gebruiken wij bij voorkeur uw vorige bestellingen om u persoonlijke productadviezen te geven.

Indien u liever geen persoonlijke adviezen per e-mail van ons wilt ontvangen, kunt u te allen tijde op de afmeldingslink klikken, die in iedere e-mail is opgenomen, of door toezending van een e-mail aan info@deurgrepenwinkel.nl.

8. Kortingsbonnen

De in verband met een bestelling van Deurgrepenwinkel.nl-kortingsbonnen doorgegeven gegevens gebruiken wij ter controle en voor de bewerking van de bestelling en voor het toezenden en inwisselen van de tegoedbon. Dit houdt tevens een rapportage en verwerking van de met het gebruik van de tegoedbon samenhangende gegevens in, vooral ter voorkoming van fraude.

In het belang van deze doelen slaan wij de volgende gegevens op:

 • datum van afgifte
 • waarde van de tegoedbon
 • code van de tegoedbon
 • personaliseringsgegevens (tenminste indien u deze heeft aangegeven)
 • naam van de rechthebbende van de tegoedbon (bij persoonsgebonden tegoedbonnen)
 • tijdstip waarop de tegoedbon werd ingewisseld
 • naam van degene die de bon heeft ingewisseld en het klantaccount-ID van het voor het inwisselen gebruikte account.

9. Hoe gebruikt Deurgrepenwinkel.nl mijn gegevens voor reclame?

Wij en onze advertentiepartners gebruiken uw gegevens voor gepersonaliseerde advertenties, die u door middel van de diensten van Deurgrepenwinkel.nl en op de websites en apps van andere aanbieders worden aangeboden. Daarvoor maken wij en onze advertentiepartners gebruik van de gangbare internettechnologieën. Zo kunnen wij doelgerichter adverteren, om u bij voorkeur alleen die advertenties en aanbiedingen te tonen, die voor u daadwerkelijk relevant zijn. Het biedt ons de mogelijkheid, de behoeften van onze gebruikers conform de personalisering en het ontdekken van nieuwe producten exact af te stemmen en u door een persoonlijke shopping-beleving nog lang voor onze diensten te interesseren.

9.1 Advertentieformaten en -kanalen

Wij plaatsen advertenties in sociale netwerken (bijv. Facebook Ads, Instagram Ads, YouTube Video Ads) en advertentieruimte, die via de door Deurgrepenwinkel.nl gebruikte online-reclamenetwerken zoals DoubleClick by Google worden doorgegeven.

Deurgrepenwinkel.nl verkoopt geen persoonlijke gegevens. Onze advertentieklanten ontvangen van ons slechts anonieme, gecodeerde rapporten met informatie over de effectiviteit en reikwijdte van de door ons uitgevoerde reclameactiviteiten. Deze rapporten zijn gebaseerd op de zelf door Deurgrepenwinkel.nl verzamelde gegevens. Deels houden zij ook rekening met samenvattende rapporten, die wij van onze advertentiepartners en sociale netwerken ontvangen. Uit deze rapporten kan bijvoorbeeld worden achterhaald hoe onze advertentieactiviteiten van invloed op de verkopen bij de verschillende klantengroepen waren.

9.2 Informatie die wij voor het samenstellen van doelgroepen gebruiken

Voor het samenstellen van doelgroepen gebruiken wij onze eigen informatie die wij uit de gegevensanalyse van het gebruiks- en koopgedrag van onze gebruikers en klanten halen, net als uit ons marktonderzoek voor het segmenteren van gebruikers, die wij op de door Deurgrepenwinkel.nl verzamelde gebruikersgegevens toepassen. Daarbij houden wij in het bijzonder rekening met gecodeerde, gepseudonimiseerde of geanonimiseerde aankoopgegevens, zoekpatronen, interessegegevens en demografische profielgegevens, evenals apparaat- en toegangsgegevens.

Onze advertentiepartners hebben ook de mogelijkheid ons aanvullende eigen gegevens voor de segmentering van gebruikers ter beschikking te stellen, die door de advertentiepartners zelf zijn verzameld. De advertentiepartners zijn ten opzichte van Deurgrepenwinkel.nl verplicht, uitsluitend samengevoegde, gecodeerde c.q. voor Deurgrepenwinkel.nl anonieme gegevens over te dragen, zodat wij de gegevens niet aan een bepaalde persoon, vooral niet aan een bepaalde gebruiker van onze webshop kunnen koppelen. Bij sommige doelgroepen gebeurt de indeling in doelgroepen op grond van het surfgedrag van de gebruikers. Dat is het geval als de advertenties alleen aan gebruikers gepresenteerd worden, die in de afgelopen tijd een bepaalde website bezocht of naar bepaalde inhoud gezocht hebben.

9.3 Hoe gebruiken wij deze informatie voor online-reclame

Wij gebruiken de bovengenoemde informatie in verband met de onsite-verbetering, om u relevante adviezen en inhoud te tonen, wanneer u op zoek bent naar producten, uw feed opent of een productrubriek bezoekt. De onsite-verbetering is gebaseerd op cookies en vergelijkbare identificatietechnologieën voor het onder een pseudoniem verzamelen van apparaat- en toegangsgegevens. Deze gegevens worden niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren, maar zijn bedoeld voor een gepseudonimiseerde analyse van uw gebruik. Uw gegevens worden op geen enkel moment en geen enkele wijze met andere bij ons over u als persoon opgeslagen persoonsgegevens samengevoegd. Met deze technologie kunnen wij u producten en/of bijzondere aanbiedingen en diensten presenteren, waarvan de inhoud is gebaseerd op de apparaat- en toegangsgegevens (bijvoorbeeld reclame die erop is gebaseerd, dat in de afgelopen dagen uitsluitend sportkleding werd bekeken).

9.4 In sociale netwerken

Wanneer wij reclame via de reclameformaten van sociale netwerken (bijv. YouTube, Facebook, Instagram) uitvoeren, hebben wij de mogelijkheid, informatie over de gebruikers van de diensten van Deurgrepenwinkel.nl (bijv. apparaat- en toegangsgegevens zoals advertentie- en cookie-ID’s, e-mailadressen), waarvan wij vermoeden dat deze tot de doelgroep van een advertentiepartner behoren c.q. deze bepaalde kenmerken vertonen (bijv. leeftijdsgroep, regio, interesses), in gecodeerde vorm aan het betreffende sociale netwerk door te geven.

Het betreffende sociale netwerkt zal dan – ofwel in onze opdracht als opdrachtverwerker of met de akkoordverklaring van de betreffende gebruiker – de door ons overgedragen gegevens decoderen en de gebruiker (tenminste als deze lid van het betreffende sociale netwerk is) in verband met de bestaande verhoudingen met het betreffende sociale netwerk, de door ons geboekte advertenties tonen.

Als u niet wilt dat wij uw gegevens gebruiken om u via sociale netwerken gepersonaliseerde advertenties te tonen, kunnen u het doorgeven van uw cookies uitschakelen.

Wanneer u ermee heeft ingestemd dat uw gegevens aan sociale netwerken worden doorgegeven, kunt u deze akkoordverklaring op ieder moment herroepen.

Misschien heeft u zelfs de mogelijkheid het gebruik van uw gegevens voor gepersonaliseerde reclame door de door u gebruikte sociale netwerken rechtstreeks bij de betreffende aanbieders uit te schakelen. Voor meer informatie kunt u zich het beste rechtstreeks wenden tot:

Facebook (Facebook, Instagram):

Google (Google-reclamenetwerk, YouTube, Google-zoekfunctie):

9.5 Op advertentieruimtes, die via online-reclamenetwerken overgedragen worden (retargeting)

Advertentiepartners die een online-reclamenetwerk exploiteren, kunnen in- en op websites van andere aanbieders cookies en vergelijkbare technologieën voor een gepseudonimiseerde registratie van uw gebruiksgedrag aan de hand van apparaat- en toegangsgegevens toepassen. Deze advertentiepartners gebruiken de verzamelde gegevens om te achterhalen met welke waarschijnlijkheid zij bij de door ons aangesproken doelgroepen horen en houden daar rekening mee bij de keuze van de advertentieruimte die via hun online-reclamenetwerk wordt overgedragen. Deze standaard-internettechnologie wordt als retargeting aangeduid. Retargeting biedt ons de mogelijkheid om te schakelen tussen advertenties die voor u zo relevant mogelijk zijn, en om de efficiëntie en reikwijdte van het reclamemiddel te meten, maar ook om de afrekeningen van onze reclamepartners voor geschakelde campagnes te controleren.

Meer informatie ontvangt u van de exploitanten van de betreffende advertentieruimtes en de met de overdracht belaste online-reclamenetwerken. Een overzicht van de advertentiepartners en aanwijzingen voor het uitschakelen vindt u onder „Verwijzingen naar afzonderlijke websites“.

U kunt de verwerking van uw gegevens in verband met retargeting op ieder moment uitschakelen door de cookies niet te accepteren. In andere diensten moet u hiervoor de gebruiksanalyse uitschakelen.

Voor onze websites kunt u de retargeting door deelnemende online-reclamenetwerken ook op de deactiveringspagina van de European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA) uitschakelen: Andere reclame uitschakelen.

Houd er rekening mee dat de voor retargeting gebruikte gegevens ook voor andere doelen nodig kunnen zijn (inclusief de beschikbaarheid van onze diensten). Het verzamelen van de daarvoor gebruikte gegevens wordt bij de uitschakeling niet beëindigd. Echter de aan u gepresenteerde advertenties zullen dan niet gepersonaliseerd zijn.

10. Aan wie worden mijn gegevens doorgegeven?

Deurgrepenwinkel.nl geeft uw gegevens alleen door als dat volgens de Duitse en Europese wetgeving inzake de gegevensbescherming is toegestaan. Wij werken nauw samen met enkele dienstverleners, zoals op het gebied van klantenservice (bijv. hotline-dienstverleners), met technische dienstverleners (bijv. bediening van computercentra) of logistieke bedrijven (bijv. koeriersbedrijven zoals DHL). Deze dienstverleners mogen uw gegevens in principe alleen onder bijzondere voorwaarden in onze opdracht verwerken. Wanneer wij deze opdrachtverwerkers inzetten, ontvangen de dienstverleners alleen in de omvang en gedurende die periode toegang tot uw gegevens, die nodig is om de betreffende opdracht uit te voeren..

10.1 Bedrijven van Deurgrepenwinkel.nl

Binnen de Deurgrepenwinkel.nl worden vele systemen en technologieën gezamenlijk gebruikt. Dat biedt ons de mogelijkheid, u een gunstigere, betere, veiligere, uniformere en interessantere dienst aan te bieden. Daarom krijgen die bedrijven en afdelingen binnen de Deurgrepenwinkel.nl toegang tot uw gegevens, die deze nodig hebben om aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen of om te voldoen aan bepaalde functies binnen de Deurgrepenwinkel.nl.

10.2 Koeriersbedrijven

Voor de aflevering van bestellingen werken wij samen met externe koeriersbedrijven (bijv. DHL). Deze koeriersbedrijven ontvangen voor het uitvoeren van de betreffende opdracht van ons de volgende gegevens:

 • uw naam
 • uw afleveringsadres
 • uw postcode (wanneer u uw bestelling bij een DHL-afhaalstation wilt laten afleveren)
 • uw e-mailadres (wanneer het koeriersbedrijf u per e-mail over de vermoedelijke bezorgdatum wil informeren)

10.3 Technische dienstverleners

Wij werken samen met technische dienstverleners om onze diensten aan u te kunnen leveren. Tot deze dienstverleners behoren bijvoorbeeld Telekom Deutschland GmbH, Salesforce.com EMEA Ltd. of Amazon Web Services, Inc. Wanneer zij uw gegevens buiten de Europese Unie verwerken, kan dat ertoe leiden, dat u gegevens in een land met een lagere privacynorm dan in de Europese Unie wordt overgedragen. Deurgrepenwinkel.nl garandeert in deze gevallen, dat de betreffende dienstverleners contractueel of op andere wijze een min of meer gelijkwaardig privacyniveau garanderen.

10.4 Betaaldienstaanbieders

Deurgrepenwinkel.nl biedt verschillende betaalmogelijkheden aan, zoals betaling vooraf, betalen met creditcard, betalen met PayPal en betalen op rekening. Hiervoor kunnen betaalgegevens worden doorgegeven aan betaaldienstaanbieders met wie wij samenwerken.

 • iDeal bei Deutsche Bank AG, bijkantoor Nederland, De Entree 195, 1101 HE Amsterdam. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van Deutsche Bank.

10.5 Bureaus voor kredietregistratie

De samenwerking met externe bureaus voor kredietregistratie ter voorkoming van fraude, keuze van de betaalwijze en kredietwaardigheidscontrole gebeurt landspecifiek, zodat rekening met de landelijke bijzonderheden en eisen kan worden gehouden.

10.6 Incassobureas

De samenwerking met externe incassobureaus gebeurt landspecifiek, zodat rekening met de landelijke bijzonderheden en eisen kan worden gehouden. 

10.7  Netwerken van sociale media

Bij reclamecampagnes geven wij de volgens de privacywetgeving beschermde gegevens door aan aanbieders van sociale netwerken.

10.8 Instanties en overige derden

Wanneer wij door een besluit van een instantie of de rechtbank verplicht worden of in verband met rechts- en strafvervolging genoodzaakt zijn, geven wij uw gegevens zo nodig door aan rechtshandhavingsinstanties of overige derden.

11. Welke privacyrechten heb ik?

U heeft onder de betreffende wettelijke voorwaarden de volgende wettelijke privacyrechten: recht op informatie (artikel 15 van de AVG), recht op verwijdering (artikel 17 van de AVG), recht op correctie (artikel 16 van de AVG), recht op beperking van de verwerking (artikel 18 van de AVG), recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 van de AVG), reclamatierecht bij een op de privacy toezichthoudende instantie (artikel 77 van de AVG), recht op herroeping van akkoordverklaringen (artikel 7 lid 3 van de AVG) evenals het recht op herroeping tegen bepaalde gegevensverwerkingsmaatregelen (artikel 21 van de AVG). Indien u gebruik wilt maken van uw privacyrechten, kunt u zich te allen tijde richten tot ons gegevensbeschermings-team onder info@deurgrepenwinkel.nl.

12. Wanneer worden mijn gegevens verwijderd?

Wij zullen uw persoonsgegevens zolang opslaan als dat voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen noodzakelijk is, in het bijzonder om aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen. Evt. kunnen wij uw persoonsgegevens ook voor andere doelen opslaan, bijvoorbeeld zolang de wet ons toestaat om deze voor bepaalde doelen op te slaan, inclusief de verdediging van een wettige aanspraak.

Indien u uw klantaccount sluit, zullen wij alle van u opgeslagen gegevens verwijderen. Indien uw gegevens om wettelijke redenen niet volledig verwijderd kunnen worden of niet nodig is, worden de betreffende gegevens geblokkeerd voor verdere verwerking.

Een blokkering gebeurt bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

Voor uw bestel- en betalingsgegevens en evt. andere gegevens gelden meestal verschillende wettelijke bewaartermijnen, zoals in het Wetboek van koophandel (WvK) en de Belastingwet. De wet verplicht ons, deze gegevens in verband met belastingcontroles en controles van jaarrekeningen tot 10 jaar te bewaren. Pas daarna mogen wij de betreffende gegevens definitief verwijderen.

Ook wanneer voor uw gegevens geen wettelijke bewaartermijn geldt, kunnen wij in de wettelijk toegestane gevallen afzien van het onmiddellijk verwijderen van uw gegevens en deze in plaats daarvan blokkeren. Dat geldt in het bijzonder voor gevallen waarbij wij de betreffende gegevens wellicht nog voor andere activiteiten in verband met de afhandeling van een overeenkomst of voor rechtsvorderingen of gerechtskosten nodig hebben (bijv. bij reclamaties). Het maatgevend criterium voor de duur van de blokkering zijn de wettelijke verjaringstermijnen. Na afloop van de relevante verjaringstermijnen zullen de betreffende gegevens definitief worden verwijderd.

In wettelijk toegestane gevallen kan ervan worden afgezien om de gegevens te verwijderen, tenminste als het om geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gegevens gaat en de verwerking voor wetenschappelijk onderzoek of voor statistische doelen door het verwijderen onmogelijk wordt gemaakt of deze ernstig zou benadelen.

13. Hoe beschermt Deurgrepenwinkel.nl mijn gegevens?

Uw persoonsgegevens worden bij onze veilig, d.w.z. gecodeerd overgedragen. Dat geldt voor uw bestelling en ook voor het inloggen van klanten. Wij gebruiken daarvoor het encryptiessysteem SSL (Secure Socket Layer). Bovendien beveiligen wij onze websites en andere systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernieling, ongeoorloofde toegang, verandering of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen.

14. Wijzigingen in deze privacyverklaring

In verband met de verdere ontwikkeling van onze websites en apps en de implementatie van nieuwe technologieën om onze diensten te verbeteren, kunnen wijzigingen in deze privacyverklaring noodzakelijk zijn. Daarom raden wij u aan, deze privacyverklaring van tijd tot tijd opnieuw door te lezen.

15. Contactpersonen

Onder info@deurgrepenwinkel.nl kunt u voor algemene vragen over het privacybeleid en het handhaven van uw rechten te allen tijde contact opnemen met ons team dat verantwoordelijk is voor ons privacybeleid.

Voor rechtstreeks contact met onze functionaris gegevensbescherming verzoeken wij uw verzoek per post aan het onderstaande adres te sturen en dan “Ter attentie van de functionaris gegevensbescherming”:

Gegevensbescherming
Deurgrepenwinkel.nl
Molenbeek 7
7371ST Loenen
Tel: 06-48794223
E-mail: info@deurgrepenwinkel.nl

16. Kredietwaardigheid & Incasso’s

Van een dienstverlener voor kredietwaardigheidscontroles en incassobureaus is voorlopig nog geen sprake.

17. Informatie over cookies

Op deze pagina kunt u zien welke cookies wij gebruiken.